EnterSales bvba | DWpanelen.shop - totaal renovaties uw partner voor het verwijderen van asbest golfplaten, alsook voor het plaatsen van golfplaten | sandwichpanelen | wandpanelen!
Vraag vrijblijvend een "offerte" aan voor het plaatsen van uw dak en/of wand!
Contacteer ons via "onze contactpagina", met als onderwerp "Offerte renovatie".

Momenteel is onze webshop nog in verdere ontwikkeling, nog even geduld aub, binnenkort beschikbaar voor verkoop!
Voel je vrij om onze webshop uit te testen, bestellingen kunnen volledig afgerond worden, de betalingen worden NIET uitgevoerd in deze testmode.
Gelieve uw opmerkingen door te sturen naar info@dwpanelen.shop
Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Door deze melding weg te klikken of verder te surfen, geeft u aan dat u akkoord gaat met onze policy.
Klik hier als je niet akkoord bent.
x

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor verkoop op afstand | EnterSales bvba | DWpanelen.shop

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel, email, telefoon of fax geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.
Alle bestellingen vallen onder de hierna volgende algemene voorwaarden van verkoop/betaling. Door het plaatsen van een bestelling verklaren onze klanten deze voorwaarden perfect te kennen en ze integraal te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn derhalve de enige, die de conventionele relatie tussen de partijen beheersen en dit op het grondgebied van BelgiŽ.
Onze klanten kunnen derhalve in geen geval hun eigen voorwaarden toepasselijk verklaren op bestellingen, ook al zijn die voorwaarden op gelijk welke manier aan ons overgemaakt.

Alle andere voorwaarden, zijn uitgesloten. Er kunnen te allen tijde wijzigingen aangebracht worden aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende bestellingen blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Samen met de bevestiging van de bestelling ontvangt de klant de algemene voorwaarden in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken.

De term DWpanelen.shop in de voorwaarden verwijst uitsluitend naar:
EnterSales bvba, hierna 'DWpanelen.shop' genoemd
Jaargetijdenlaan 100-102, 9050 Brussel
BTW BE0423.265.042
IBAN: BE58 7370 1549 4579
E-mail: info@dwpanelen.shop

Artikel 1 - Totstandkoming van de verkoop op afstand
Om een artikel online te bestellen, dient de klant zicht eerst aan te melden of te registreren. De klant dient dan het gewenste artikel, met alle nodige opties en aantallen, toe te voegen aan zijn winkelwagentje. Vervolgens kiest hij een verzendadres en betaalwijze. Om de bestelling te plaatsen, dient de klant ten slotte de knop met als bijschrift “Bestel nu” in te drukken en de betaling uit te voeren.
Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de bestelling gesloten. Klanten die geen e-mailadres hebben, kunnen hun telefonische bestelling per sms laten bevestigen.
DWpanelen.shop behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.
Bestellingen geplaatst door minderjarigen kunnen door DWpanelen.shop geweigerd worden.
Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het artikel of de prijsaanduiding op de webwinkel, ondanks de grote zorg die DWpanelen.shop besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.
In geval van overmacht kan DWpanelen.shop haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

Artikel 2 - Eigendomsoverdracht
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geÔnstalleerde artikelen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur.
Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de artikelen.

Artikel 3 - Prijzen
Onze prijzen zijn inclusief BTW en Recupel, exclusief verzend- en/of transportkosten.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij in de webwinkel zijn opgenomen.
De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen en zijn onder voorbehoud van overduidelijke vergissingen.
Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling.
DWpanelen.shop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de opgegeven prijzen of voorwaarden noch voor fouten in artikelomschrijvingen of afbeeldingen.

Artikel 4 - Betaling
De klant kan zijn internet, elektronische (via e-mail) of telefonische bestelling betalen, zonder enige korting en/of aftrek welke niet door DWpanelen.shop is toegestaan:
 • rechtstreeks (in streng beveiligde omgeving met de volgende betaalkaarten: Bancontact/Visa/Mastercard/Mister Cash/Maestro/via internetbankieren
 • via klassieke overschrijving op rekeningnummer BE58 7370 1549 4579, op naam van
  EnterSales bvba
  Jaargetijdenlaan 100-102
  1050 Brussel
  In dit laatste geval worden de bestelde artikelen gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

 • Artikel 5 - Levering
 • Afhaling van een bestelling
  Indien de klant de verzendwijze "Zelf afhalen" heeft aangeduid: de artikelen kunnen bij ons door de klant afgehaald worden op vertoon van de bevestiging van de bestelling. De klant wordt per e-mail en/of per telefoon verwittigd voor afhaling.
 • Levering van een bestelling
  Alle artikelen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres of afhaalpunt. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan een identiteitsbewijs gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst van de levering. Alle verzendkosten zijn verrekend in de bestelling.
  De levering aan huis gebeurt in principe door een koerier/Bpost/transportfirma.
  In geval van afwezigheid van de klant wordt een kaartje achtergelaten door de koerier/Bpost/transportfirma.
  In geval van klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de levering door de klant, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden, met een minimum van 50 €.
  Meerkosten die ontstaan door verkeerde of voor onze vrachtwagens niet bereikbare opgegeven leveringsplaats worden in rekening gebracht.

 • De klant dient zijn bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op schade en volledigheid. Zichtbare schade en/of onvolledigheid moet onmiddellijk op de CMR of leveringsbon aangeduid worden. Na levering kan DWpanelen.shop geen melding meer aanvaarden.
  Onzichtbare schade moet binnen de 3 werkdagen gemeld worden aan DWpanelen.shop via klacht@dwpanelen.shop met een gedetailleerde beschrijving van de schade en foto's van de beschadiging. Na het verstrijken van deze termijn kan DWpanelen.shop geen melding van schade meer aanvaarden.

  Artikel 6 - Aanbiedingen
  Alle door DWpanelen.shop gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.
  Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, ... gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
  Door DWpanelen.shop verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk, ... zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

  Artikel 7 - Garantie
  DWpanelen.shop staat in voor de wettelijke fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde artikel. Om een beroep te doen op de garantie moet de klant de originele factuur kunnen voorleggen.

  Ieder recht op garantie vervalt indien:
 • het geleverde artikel niet is verwerkt/gemonteerd volgens de aanwijzingen/montagehandleiding van de fabrikant en/of (toe)leverancier
 • het geleverde artikel zelf of door derden is hersteld of bewerkt
 • het geleverde artikel aan abnormale omstandigheden is blootgesteld geweest en/of in strijd is met de gebruiksaanwijzing
 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt zijn (bijv. door oxidatie, schokken, val,...)
 • defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik

 • De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van DWpanelen.shop.
  Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijne laste.
  In geval van tussenkomst door een niet door DWpanelen.shop aangewezen derde, vervalt de garantie.

  Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

  Artikel 8 - Bewijs
  De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - backup)

  Artikel 9 - Klachten en geschillen
  Voor klachten kan de klant terecht bij onze 'consumentendienst':
  EnterSales bvba | DWpanelen.shop
  Jaargetijdenlaan 100-102, 1050 Brussel
  E-mail: klacht@dwpanelen.shop

  Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
  De klant kan ook terecht op het online ODR-platform van de Europese Commissie: "https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL"

  Artikel 10 - Nietigheid
  De eventuele nietigheid van ťťn van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.

  Algemene voorwaarden afdrukken

  DWpanelen.shop | Dak & Wand artikelen
  * excl. BTW, excl. verzendkosten